Červenec 2017

Rudý měsíc

25. července 2017 v 23:43 | Dominika |  Recenze na knihy
Už dlouhou dobu jsem si chtěla koupit knížku Rudý měsíc a dostala jsem se k tomu teprve až nedávno. Každopadně tato kniha nastartovala celkem příjemně moji dráhu samoléčení. V této knize najdete mnoho postupů, rituálů, příběhů, meditací a rad jak příjmout jako žena své ženství a celkově svůj měsíční cyklus. Kniha také pojednává o tom, jak se žena chová, jaká je a jak věci vnímá v určitém období v měsíci, kdy jí ovlivňuje její cyklus.

Náš cyklus nás totiž ovlivňuje celý měsíc, nikoliv pouze jeden týden v měsíci a to ten kdy právě menstruujeme, jak si většina žen i mužů myslí. Pro náš cyklus je tu vždy celý měsíc a jeho měníci se fáze. Dá se vlastně říci, že se měníme spolu s měsícem, či měsíc se mění spolu s námi? Možná je to oboustranné Usmívající se

Dále nás ženy, autorka této knihy, ponouká k tomu abychom si každý měsíc vytvořili podle návodu, který uvádí v knize svůj vlastní osobní celoměsíční menstruační kalendář, kam si budeme zapisovat své nálady, nemoci, potřeby, chutě a svou fyzickou výkonnost, a to proto, abychom se lépe poznaly a věděly co máme kdy v které fázi měsíce od sebe očekávat a podle toho si i popřípadě přizpůsobit program. Svůj kalendář si můžete vyzdobit a vyšperkovat zcela dle svých představ.

Jinak fáze se dělí na 4 období. Začínáme fázi BABY coz je MENSTRUACE a ta by měla patřit NOVU a také jednomu ze čtyř ročních období, v tomto případě jde o ZIMU. Pokračujeme fází MATKY což je OVULACE, ÚPLNĚK a LÉTO. Jako třetí je fáze PANNY, která náleží DORŮSTAJÍCÍMU MĚSÍCI a JARU. Poslední fáze je fáze které se říká KOUZELNICE, tato fáze patří UBÝVAJÍCÍMU MĚSÍCI a zároveň i poslednímu zbývajícímu ročnímu období, což je PODZIM. Už podle názvů fází vás můžou napadat určité vlastnosti, které u sebe pozorujete a které by jste těmto fázím přirozeně přiřadily.

Fáze kouzelnice je fáze čarodějky a fáze baby je fáze vědmy. Čarodějka kouzlí a je schopna věci razantně měnit, proměńovat a dávat jim své kouzlo. Vědma má zase prvotřídní intuici a v této fázi což je menstruace se ženy většinou cítí jak kdyby hůř. Mají míň síly a energie, vyraší jim pupínky na obličeji, některé jsou i oteklé a mají větší břicha, která je bolí a nedovolují toho mnoho vykonat, proto se tato fáze přiřazuje k babě, protože si doslova můžeme v tomto období jako baby i připadat Smějící se Narozdíl, proti tomu fáze matky je fáze kdy žena spíše pečuje o své okolí a nevadí jí, že se tolik nezaobíra sama sebou. Je zaměřena směrem ven, na druhé lidi, kterým pomáhá, radí a opečováva + ovuluje, což znamená, že je připravena splodit nový život. Úplně stejně jako to dělávají naše maminky, pečují a s dětmi to prostě umí Mrkající Oproti tomu fáze panny je jako znovuzrození, život, očištění, odpuštění, čistota a nový začátek s čistým štítem. Panny jsou ještě nepolíbené, čisté a mladinké, proto fáze panny :) Věřím, že se každá v něčem z toho určitě najdete, já se našla a to hodně! Smějící se

Kniha vypadá takto:


Přikládám vám sem pro lepší orientaci měsíční fáze a jejich projevy na nás, které jsem si pro sebe vypsala z knihy + také fotky meditací k určitým fázim, teré můžete provádět u sebe doma.


FÁZE BABY - MENSTRUACE - NOV - ZIMA

 • citlivost
 • vnímavost
 • intuitivnost
 • poznání
 • uzavření se
 • období klidu
 • obdbí spomalení
 • spánek
 • živé sny
 • zvětšená ňadra a břicho
 • ztěžklé tělo
 • nesoustředěnost
 • nespolečenskost
 • hluboké city
 • méně fyzické energie
 • zamilovanost
 • smyslnost
 • potřeba fyzického i psychického pohodlí
 • nehybnost
 • klid
 • odpočinek
 • samota
 • krvácení a červená barva
 • pláč
 • empatie
 • stáří
 • chuťě
 • nemoc
 • introvertnost
 • něžnost
 • má potřebu opečovávání od druhých


Když fáze baby převládá:

Taková žena žije ve své mysli, ve snech a fantaziích. Stahuje se ze světa, izoluje se a žije sama.

Potlačení fáze baby:

Potlačování vnitřní síly a moudrosti. Tato žena v sobě dusí schopnost růst a vyvíjet se prostřednictvím změny.
FÁZE MATKY - OVULACE - ÚPLNĚK -LÉTO

 • dávání se
 • obětavost
 • nesobeckost
 • uspokojení
 • celistvost
 • harmonie
 • sebeúcta
 • sebevědomí
 • povzbuzování druhých
 • zaměření se ven na druhé
 • partner se stává dítětem
 • nadrženost
 • odevzdání se druhým
 • starostlivost
 • důležitost komunity
 • aktivní péče
 • volné oblečení
 • odstíny přírody
 • odpovědnost
 • potřeba projevu
 • soulad s životem
 • změna
 • řád
 • tvořivost
 • plodnost
 • schopnost dobře poradit


Když žena potlačuje fázi matky:

Neuvědomuje si hlubokých pout a sounáležitostí s druhými lidmi a vzájemné péče.

Když fáze matky převládá:

Žena je pasivní, bez ambic, pro svůj vlastní život. Bez sebedůvěry v jakékoliv obasti za hranicí domova. Bývá často zneužívaná a neustále se vydává druhým aniž by dbala na své potřeby. Rodinný život obvykle považuje za jediný důvod své vlastní existence a neumí se smířit s odchodem dítěte z domova.

FÁZE PANNY - DORŮSTAJÍCÍ MĚSÍC - JARO


 • uskutečnění
 • zhmotnění
 • obnovování
 • znovuzrození
 • sebedůvěra
 • přerod
 • nová energie
 • nadšení
 • štíhlost
 • mrštnost
 • mladost
 • dynamika
 • zaměření se na cíl
 • radost ze života
 • větší fyzická vdrž i síla
 • důvěra v tělo i schopnosti
 • otevřenost
 • zábava
 • koketnost
 • veselost
 • novost
 • legrace
 • láska
 • analytické myšlení
 • nezávislost
 • vnitřní zápal
 • odhodlanost
 • ochraňování
 • aktivita
 • společenskost
 • cvičení
 • zdraví
 • čistota
 • rozhodnost
 • soběstačnost
 • moudrost
 • extroverce


Když fáze panny převládá:

Tak se žena orientuje příliš na kariéru a ambice. Může se jí zdát těžké celá se odevzdat vztahu či partnerství. Může se bát mateřství a možná není ochotná či schopná se starat a pečovat o druhé. Taková žena potlačuje své ženství.FÁZE KOUZELNICE - UBÝVAJÍCÍ MĚSÍC - PODZIM

 • ničení
 • neklid
 • nervozita
 • energie směřující dovnitř
 • roztěkanost
 • hněv
 • frustrace
 • pocit viny
 • lítost
 • výčitky
 • destruktivní sebeanalýza
 • nepokoj
 • hyperaktivita mysli
 • tenze
 • škádlení
 • svádění
 • svůdnost
 • náruživost
 • náročnost
 • erotismus
 • troufalost
 • nezodpovědnost
 • extrémismus
 • nelogičnost
 • emocionalita
 • emotivnost
 • náladovost
 • rozrušenost
 • deprese
 • nedůslednost
 • chaos
 • nepořádek
 • nutkavost
 • maniakálnost
 • uštěpačnost
 • vyčítavost
 • žárlivost
 • kritika
 • pravdomluvnost
 • tlak
 • netolerance
 • agresivita
 • temnota
 • zbavení se starého


Když fáze kouzelnice převláda :

projevuje se jako sebepoškozování, násilí k sobě samé, poruchy příjmu potravy, maniakální či nutkavé chování. Žena může být agresivní, panovačná, bezohledná a netolerantní k druhým lidem. Může navazovat krátkodobé vztahy zameřené pouze na sex. Neustále vyhledává změnu a pestrost. Může být kreativní, ale nutkavým, nezvladatelným a nespolehlivým způsobem.
A celkově meditace, které mi z knihy přišly hezké a velmi vhodné na zlepšení svého měsíčního cyklu:Tělesná psychoterapie Wilhelma Reicha

13. července 2017 v 23:16 | Wilhelm Reich |  Pohyb
Zkuste toto: Tato metoda je určena k tělesnému i psychickému uvolnění, získání sebejistoty a rozvoji pohybové elegance. Jejím základem jsou myšlenky tělesné psychoterapie Wilhelma Reicha. Obsahuje třicet minicviků.

Reich se domníval, že ať se člověk vztahuje k čemukoli, má tento jeho vztah své vyjádření v charakteristickém fyzickém postoji. Lidský charakter se projevuje v lidském těle v podobě svalové ztuhlosti, či přímo svalového krunýře. Svalový krunýř podle Reicha souvisí s krunýřem charakterovým. Uvolněním krunýře se člověk osvobodí, získává sebejistotu a vyváženost. Uvolněné tělo umožňuje jakoby do okolí odhazovat přebytečné emocionální napětí. Vyjadřování emocí pohyby umožňuje řídit jak emoce, tak pohyby. Emoce se ocitají více pod kontrolou, pohyby získávají na výrazu a eleganci.
Hlavním efektem osvojení této metody je tedy vytvoření pevné vazby mezi vnitřním a vnějším stavem.

Každý z minicviků vyžaduje asi minutu. Celkově metoda zabere cca 30 minut.
Metodu lze využít jak v rámci skupinové psychoterapie, tak indiviuálně. Naučit se jí lze samostatně.

Metoda je doporučena jen dospělým od 18 let.
Rozvíjí vaše kvality, sebejistotu, uvolněnost a eleganci.


Popis metody
Jednotlivé cviky nechtějte uspěchat ani protahovat. Měli byste je všechny skutečně provést během 30 minut. Postupné nabytí jistoty v jejich řazení za sebou povede k náležitému rozpuštění svalových krunýřů, resp. uvolnění ztuhlých svalů.

Pracovat budeme se svalovými krunýři v sedmi oblastech:

1. OČNÍ KRUNÝŘ
brání projevům lásky, zájmu, opovržení, údivu a prakticky vůbec všech emocí.
Ochranný krunýř se v této oblasti projevuje nehybností čela, nevýraznýma, málo pohyblivýma očima, které se dívají jakoby z karnevalové masky.
Oči však mohou naopak být i nepřiměřeně pohyblivé, těkající.

2. OBLAST ÚST
zadržování emocionálních projevů pláče, křiku, hněvu, radosti a údivu.
Tento krunýř se skládá ze svazků podbradku, hrdla a zátylku. Čelist může být jak silně stisknutá, tak nepřirozeně uvolněná.

3. OBLAST ŠÍJE
krunýř zadržuje především hněv, křik a pláč, vášeň, touhu a náruživost.
Zahrnuje svaly šíje a jazyk.

4. OBLAST PRSOU
zadržování smíchu, smutku, vášně. K zadržování dechu, které je významným prvkem potlačování jakékoli emoce, dochází ve velké míře především v hrudi.
Tento ochranný krunýř sestává ze širokých prsních svalů, ramen, lopatek a také hrudního koše a rukou včetně zápěstí.

5. OBLAST BRÁNICE
krunýř zadržuje především silný hněv a všeobecně vzrušení.
Zahrnuje bránici, sluneční pleteň, různé orgány dutiny břišní, svaly dolních obratlů.

6. OBLAST BŘICHA
napětí křížových svalů souvisí se strachem z nenadálého útoku.
Tento krunýř zahrnuje široké břišní a zádové svaly.

7. OBLAST PÁNVE
pánevní krunýř potlačuje vzrušení, hněv, uspokojení a koketérii.
Sedmý krunýř zahrnuje všechny svaly pánevní a svalstvo dolních končetin. Čím silnější je ochranný krunýř, tím více je pánev vystrčena dozadu. Hýžďové svaly jsou napjaty až do bolesti. Pánev je "mrtvá", neprojevuje sexualitu.

Ke cvičení si oblékněte lehčí volný oděv. Nebo alespoň svlékněte to nejnutnější: sako, kravatu, lodičky atp. Některé cviky se provádějí vleže.
Pokud byste pocítili nějaké nepříjemné stavy, přerušte cvičení na pár vteřin a pak pokračujte. Několik takových přestávek můžete udělat během každého cvičení.

Cviky

1. Posaďte se bobek. Zklidněte dýchání. Řekněte si: "Jsem klidný. Jsem dokonale klidný. S jistotou hledím do budoucna. Líbí se mi nové pocity. Jsem otevřen změnám".
Snažte se dosáhnout takového stavu klidu, jaký cítíte v sobotu ráno, když nemusíte nikam spěchat.

OČI
2. Otevřete oči co nejvíce dokořán.
3. Pohybujte očima ze strany na stranu: vpravo, vlevo, nahoru, dolů, uhlopříčně.
4. Pohybujte očima po směru a proti směru hodinových ručiček.
5. Dívejte se úkosem na různé předměty kolem sebe.

ÚSTA
6. Předvádějte silný pláč.
7. Posílejte vzdušné polibky různým věcem kolem sebe a přitom silně a s napětím vtahujte rty.
8. Předveďte huhňající ústa: vtáhněte dovnitř rty, jako byste neměli zuby. A nyní huhňavě přečtěte nějaké verše.
9. Střídavě předvádějte sání, úsměv, kousání a odpor.

ŠÍJE
10. Předveďte pohyby jako při zvracení. Snažte se a nestyďte se.
11. Zařvěte co možná nejhlasitěji. Jestliže v žádném případě nemůžete křičet, pak syčte jako had.
12. Posaďte se na bobek. Vyplázněte co možná nejvíc jazyk.
13. Dotkněte se zlehka prstem hlavy. Potom by se hlava měla rozhoupat, jako by to byl lehounký nafukovací balónek, jehož provázkem je vaše šíje. Opakujte několikrát.


HRUĎ
14. Posaďte se na bobek. Zhluboka se nadechněte. Nejprve se nafukuje břicho, potom hrudní koš. Hluboce vydechněte. Nejprve splaskne břicho, potom hrudník.
15. Předveďte, že se perete, pouze za pomoci rukou: mlaťte, trhejte, škrábejte, píchejte prsty ap.
16. Vdechněte a zvedejte hrudník co nejvýš, jako byste se jím chtěli dotknout stropu. Můžete se třeba postavit i na špičky. Vydechněte, pauza, znovu opakujte.
17. Zatančete s aktivním pohybem hrudi, ramen a rukou. Snažte se, aby tanec byl vášnivý a sexy.

BRÁNICE
18. Silně bránici stlačte a pak provádějte krátké výdechy silně otevřenými ústy. Bránice se uvolňuje a vede k nadechnutí. Vdech-výdech by měl zabrat vteřinu. Jedna pětina vteřiny je ostrý výdech, čtyři pětiny plynulý nádech.
19. Dýchejte břichem: musí se co možná nejsilněji nafouknout a pak zase splasknout, jako by se lepilo na páteř.
20. Lehněte si na záda. Při výdechu zvedejte trup a snažte se rukama uchopit za chodidla. Zadržte dech. Vraťte se do výchozí pozice. Opakujte.
21. Lehněte si na břicho. Při nádechu zvedejte trup a snažte se zaklonit hlavu co možná nejvíce dozadu.

BŘICHO
22. Údery břicha bouchejte do nejrůznějších předmětů kolem sebe.
Ruce založte za hlavu. Nyní bouchejte do předmětů kolem svými boky.
24. Požádejte někoho, aby vás podržel v pase. Zaklánějte se dozadu, nakolik dokážete. Cvičíte-li sami, položte si ruce vbok a prohněte se nazad.
25. Postavte se na všechny čtyři a předvádějte nejrůznější kočičí pohyby.

PÁNEV
26. Předvádějte vyhazujícího koně.
27. Lehněte si na záda. Pánví bouchejte do podložky.
28. Vestoje si jednu ruku položte na podbřišek, druhou založte za hlavu. Znázorňujte "neslušné" pohyby pánví.
29.Rozkročte se co nejvíce doširoka. Přenášejte váhu střídavě na levou a pravou nohu.

ZÁVĚR
30. Volný tanec. Pokuste se zatančit něco svého, originálního.Proti bolestem hlavy a krční páteře s cviky, jógou a bylinkami

13. července 2017 v 22:39 | Dominika |  Pohyb
Ahoj,

po delší odmlce jsem zpět a chci Vám sem hodit perfektní videa na odstranění bolesti hlavy či bolesti krční páteře. Už jistou dobu cvičím jógu, zejména kvůli hormonálním problémům které mám a tak jsem se dostala vlastně i k tomu. že jógou se dá řešit ledacos.

I právě zmiňovaná bolest hlavy a bolest krční páteře. Videa jsou dvě. Jedno video doprovázi muž, který nám ukazuje cviky pomocí rukou a na druhém videu je velice příjemná, sympatická, mladá těhotná slečna, co na podložce cvičí jógu. Jelikož mě včera bolela hlava fakt urputně, využila jsem všech cviků z obou videí a k tomu jsem ještě nasadila tinktúru z Římbaby obecné. Mohu říci, že všechny tyto zbraně co jsem proti bolehlavu použila zabraly spolehlivě a jestě jsem si u toho skvěle zacvičila, zrelaxovala a uvolnila se. Proto je posílám a doporučuji dál i svým čtenářům.Video 1 s ženou:


Video 2 s mužem:a

Tinktúra z Římbaby obecné:
Tinktúru jsem už dříve objednávala příteli přes internet asi za 70 Kč na jeho celkem časté bolesti hlavy, a včera až jsem jí poprvé využila také i já. Nikdy jsem na bolesti hlavy netrpěla až těď s těmi hormonálními výkyvy. Římbaba obecná je vhodná nejen při bolestech hlavy, ale také při bolestivé a nepříjemné menstruaci u žen. Čili skvělá věc v domácnosti po které sáhnou jak muži, tak i ženy :)

Léčbu s Římbabou obecnou můžete zahájit ve všech těchto případech:
 • migréna a bolesti hlavy
 • menstruační bolesti
 • obecné tlumení bolesti - analgetický účinek
 • křeče
 • horečka
 • zlepšení metabolismu
 • zánět tlustého střeva
 • kolika
 • zánět středního ucha
 • revma, artritida
 • střevní paraziti
 • někté kožní nemoci
 • vyčistění dělohy po vypuzení placenty

No není to skvělé? na co všechno je, tahle malá bylinka s květem, který podle mě vypadá podobně jako kopretina: